Tượng Kỳ Hậu Vệ (Tái Bản)

Để tải eBook Tượng Kỳ Hậu Vệ (Tái Bản) bạn hãy làm theo thứ tự các bước sau:

Bạn hãy thực hiện các bước để tải sách!

Bước 1: Chia sẻ cho bạn bè

Bước 2: Tải về đọc thôi

Xem giá

Chỉ tải sách thôi tại sao phải bắt share này nọ? Câu like à?Bạn tìm được sách hay mà. Đừng ít kỷ như thế. Hãy chia sẻ cho bạn bè cùng đọc!

Lưu ý khi share? Share Facebook để giới thiệu bạn bè quyển sách bạn đang đọc. Share Google để nâng số lượng người đọc sách tại Việt Nam được Google cập nhật thông qua mạng lưới GMail, Youtube, Google Plus… Đôi lúc do một số lý do khách quan, bạn bấm share FB hoặc Google, hoặc cả hai đểu không tải sách được. Hãy thử quay lại tải lúc khác. Nếu nhiều lần vẫn không được. Nhờ bạn để lại comment bên dưới.

Không tải được? Hãy thử đọc online. Có thể bị ảnh hưởng từ các yếu tố: đứt cáp, máy chủ lỗi…

Tải không được, đọc cũng không xong? Nhờ bạn để lại comment bên dưới báo lại.

Chỉ tải sách thôi tại sao phải bắt share này nọ? Câu like à?Bạn tìm được sách hay mà. Đừng ít kỷ như thế. Hãy chia sẻ cho bạn bè cùng đọc!

Lưu ý khi share? Share Facebook để giới thiệu bạn bè quyển sách bạn đang đọc. Share Google để nâng số lượng người đọc sách tại Việt Nam được Google cập nhật thông qua mạng lưới GMail, Youtube, Google Plus… Đôi lúc do một số lý do khách quan, bạn bấm share FB hoặc Google, hoặc cả hai đểu không tải sách được. Hãy thử quay lại tải lúc khác. Nếu nhiều lần vẫn không được. Nhờ bạn để lại comment bên dưới.

Không tải được? Hãy thử đọc online. Có thể bị ảnh hưởng từ các yếu tố: đứt cáp, máy chủ lỗi…

Tải không được, đọc cũng không xong? Nhờ bạn để lại comment bên dưới báo lại.

Bình luận:

Khuyến mãi Lazada

Giới thiệu sách:

Tượng Kỳ Hậu Vệ

Cuốn sách Tượng kỳ hậu vệ gồm 5 phần:

Phần thứ nhất: Bình phong mã đối đương đầu pháo quá hà xe, bình xe áp mã cuộc (gồm 5 cuộc)

Cuộc 1:nhà sách online Bình pháo đối xe hồi tâm mã

Đối tiên thất lộ pháo, pháo đả trung binh

Cuộc 2: Bình pháo đổi xe - hồi tâm mã

Đổi tiên thất lộ pháo - pháo đả trung binh

Cuộc 3: Hồi cung mã đối tiên

Dùng thất lộ pháo - xe sát thất binh

Cuộc 4: Hồi tâm mã đối tiên

Thất lộ pháo xe sát thất binh

Cuộc 5: Hồi tâm mã đối tiên

Dùng thất lộ pháo, xe sát thất binh

Phần thứ hai: Bình phong mã đối đương đầu pháo quá hà xe và đổi xe cuộc (gồm 17 cuộc)

Cuộc 6: Tiến tả mã đối tiên

Dùng thất lộ pháo và tả hoành xe

Cuộc 7: Tiến tả mã đối tiên

Dùng thất lộ pháo và tả trực xe

Cuộc 8: Thượng sĩ và tượng đối tiên

Tiến hà mã và mã sát trùng tốt

Cuộc 9: Thượng sĩ tượng đối tiên

Dùng mã tiến hà mã và bình thất lộ pháo

Cuộc 10: Thượng sĩ tượng ứng tiên

Dùng tiến hà mã và bình thất lộ pháo

Cuộc 11: Thượng sĩ tượng ứng tiên

Dùng hà khẩu mã và lục lộ pháo…Phần thứ ba: Phi trung tượng ứng thất lộ mã và tiến hà khẩu mã (gồm 8 cuộc)Cuộc 23: Kỵ hà pháo ứng tiên

Tiến mã thượng sĩ hồi hà khẩu mã

Cuộc 24: Kỵ hà pháo ứng tiên

Thượng sĩ nhảy mã và tiến trung binh

Cuộc 25: Kỵ hà pháo ứng tiên

Tiến mã lên sĩ và thất lộ pháo

Cuộc 26: Thoái xe kỵ hà ứng tiên

Nhảy mã và phế nhị lộ xe

...Phần thứ tư: Bình phong mã ứng đương đầu pháo tiến thất binh và tuần hà pháo (gồm 9 cuộc)

Cuộc 31: Tiến tả pháo xuất tam lộ xe ứng phó

Tiên trực xung trung tốt

Cuộc 32: Tiến tả pháo xuất tam lộ xe ứng tiên

Dùng liên hoàn mã (mã đội)

Cuộc 33: Tiến tả pháo xuất tam lộ xe

Ứng tiên thượng liên hoàn mã

Cuộc 34: Tiến tả pháo và thượng tả sĩ ứng phó tiên

Tiến liên hoàn mã

Cuộc 35: Tiến tả pháo thượng tả sĩ ứng phó tiên

Tiến liên hoàn mã…

Phần thứ năm: Danh thủ đối cuộc tuyển (Những ván cờ minh hoạ) (Gồm 28 cuộc)

Cuộc 1: Vương gia lương (Tiên Hòa) - Hầu Ngọc Sơn

Thế trận ngũ bát pháo đối bình phong mã

Cuộc 2: Hầu Ngọc Sơn (Tiên Hòa) - Vương Gia Vương

Thế trận: Ngũ lục pháo đối bình phong mã

Cuộc 3: Dương Quan Lân (Tiên Hòa) Vương Gia Lương

Thế trận: Đương đầu pháo tiến

Thất binh đối bình phong mã

Cuộc 4: Vương Gia Lương (Tiên thắng) - Lý Nghĩa Đình

Thế trận: Thuận pháo trực xe công hoành xe

Cuộc 5: Lý Nghĩa, Đình (Tiên Thắng) - Vương Gia Lương

Thế trận bình phong đối trung pháo hoành

Xe liên hoàn hiệp mã [...]

Download Ebook Tượng Kỳ Hậu Vệ (Tái Bản) Miễn Phí, Tải Sách Tượng Kỳ Hậu Vệ (Tái Bản), Đọc Ebook Tượng Kỳ Hậu Vệ (Tái Bản) Online, Ebook Tượng Kỳ Hậu Vệ (Tái Bản) Cho Điện Thoại, Tải Ebook Tượng Kỳ Hậu Vệ (Tái Bản) Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Tượng Kỳ Hậu Vệ (Tái Bản) Cho Android - Iphone - IOS, Download Tượng Kỳ Hậu Vệ (Tái Bản) Free Ebook, Xem Sách Tượng Kỳ Hậu Vệ (Tái Bản) Trực Tuyến Online…