eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí được dịch bởi “Trần Cung”

Những Cuộc Đối Đầu Quyết Định (Tái Bản 2013)
Những Cuộc Đối Đầu Quyết Định (Tái Bản 2013) Các cuộc đối đầu mang tính quyết định lại nói về sự thất vọng. Các cuộc đối đầu có nền tảng là tính chịu trách nhiệm. Tất cả đều bắt đầu bằng câu hỏi: Tại sao anh không làm những gì mà anh đã dự định? Và nó chỉ kết thúc khi đã đạt được một giải pháp thoả mãn lợi ích của cả hai bên và có thể thực hiện. Các cuộc đối đầu là những cuộc thảo luận về sự thực thi nhiệm vụ dễ làm mếch lòng nhau, phức tạp và thường mang tính chất đe doạ, khiến bạn phải trằn trọc nhiều đêm. Và đây chính là điều mà cả hai cuốn sách đều đề cập đến. Cuốn sách này được phác thảo dựa trên những nguyên tắc đó có trong cuốn Những cuộc đàm phán quyết định - với việc xem xét lại một cách ngắn gọn và thường xuyên những khái niệm then chốt trong đó. Các tư liệu đều hết sức mới mẻ và độc đáo. Mục lục: Lời nói đầu Lời tựa Mở đầu: Đối đầu quyết định là gì? Phần 1: Trước tiên, hãy đối đầu với chính mình Phần 2: Đối đầu nhưng phải an toàn Phần 3: Chuyển sang hành động Phụ lục