eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí được dịch bởi “Thi Hoa”

Gương Thiền
Gương Thiền Những lời sơ sài, có thể nói là quá đơn giản nhưng ý nghĩa thật hoàn hảo. Nếu coi tập sách này như một người chỉ đường và theo đuổi những chân trong đó lý đó đến cùng với mục đích thấu hiểu ý nghĩa sâu mầu của pháp, người đọc sẽ gặp đức Phật sống hiện ra từ mỗi câu.