eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí được dịch bởi “Nguyễn Hương Nhiên”

Công Tử Vô Sỉ Tập 3
Công Tử Vô Sỉ Tập 3 Nàng, nữ thần y đem vị công tử bị người trong lòng đẩy xuống vách núi đen cả người đẫm huyết cứu  sống lại, kết quả vị công tử này sau khi tỉnh mất trí nhớ lại đối nàng nhất kiến chung tình… “Thuộc hạ của công tử nọ: “Thẩm cốc chủ… cốc chủ có thể… đi dỗ công tử trước được không?”. Thẩm Tri Ly: “Không có hứng”. Thuộc hạ của công tử nọ: “Phí khám bệnh hay các khoản khác không thành vấn đề! Chỗ chúng tôi có vô khối bạc!”. Thẩm Tri Ly: “Trông ta giống hạng con gái dễ dàng bị tiền bạc mua chuộc hay sao?”. Thuộc hạ của công tử nọ: “Kéo tay một chút, một vạn lượng!”. Thẩm Tri Ly: “… Thành giao!”…”