eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí được dịch bởi “Lê Ngọc Phương Anh (M.B.A)”

Cẩm Nang Quản Lý Hiệu Quả – Kỹ Năng Phỏng Vấn
Những kỹ năng thực tế hướng dẫn bạn cách thức viết thư quảng cáo tuyển dụng, cách điều phối và phân tích một cuộc phỏng vấn nhằm lựa chọn được ứng viên phù hợp nhất. Những kiến thức và những minh họa chi tiết về quy trình phỏng vấn tuyển dụng cùng với bảng đánh giá khả năng tuyển dụng của bản thân.