eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí được dịch bởi “Lại Thu Trinh”

Cẩm Nang Quản Lý Hiệu Quả – Tiếp Thị Hiệu Quả
Những kỹ năng thực tế và hữu ích giúp bạn phát triển những kỹ năng tiếp thị hiệu quả trong quá trình hoạch định và triển khai chiến lược tiếp thị, kể cả trong các khía cạnh thu nhập, phân tích và sử dụng công cụ nghiên cứu thị trường.