eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí được dịch bởi “khanh Khanh”

KTHD – Cơ Thể Chúng Ta Một Thế Giới Kỳ Thú
KTHD - Cơ Thể Chúng Ta Một Thế Giới Kỳ Thú 'Trong cuốn sách này, bạn sẽ được hô biến thành cục kẹo dẻo để chu du trong mạng tiêu hoá, ...được cưỡi lên lưng một chú hồng cầu tham gia lưu thông trong mạng tuần hoàn... ...và được cùng cơ thể chiến đấu với bọn vi trùng, lũ vi rút! Rất nhiều kiến thức về cơ thể mà bạn học ở môn sinh vật trong trường được kể lại bằng các câu chuyện vô cùng, vô cùng hấp dẫn!'