eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Vương Lệnh - Tập 2”

Vương Lệnh – Tập 2
Vương Lệnh - Tập 2 “Vua” đã ban ra một “Vương Lệnh” kì lạ…Người nhận mệnh lệnh là 32 học sinh của lớp 1-B. Đó cũng là khi trò chơi sinh tử bất hành.Một ngày nọ, những tin nhắn với tiêu đề “Vương Lệnh” được gửi từ một kẻ giấu mặt tự xưng là “Vua” đến tất cả học sinh trong lớp của Nobuaki. Ban đầu, “Vương Lệnh” chỉ là những yêu cầu đơn giản, với thời hạn thực hiện là 24h. Nhưng rồi, mọi người nhận ra, nó không chỉ đơn thuần là một trò chơi…Sự bất tuân mệnh lệnh sẽ phải chịu sự trừng phạt!!!Ranh giới giữa sự sống và cái chết sẽ chia rẽ tình bạn, tình yêu!!!