eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Thám Tử Lừng Danh Conan 65 (Tái Bản 2014)”

Thám Tử Lừng Danh Conan 65 (Tái Bản 2014)
Thám Tử Lừng Danh Conan 65 (Tái Bản 2014) Đáp lại lời thỉnh cầu của thanh tra Yamato Kansuke, Conan và mọi người bắt tay vào giải câu đố về vụ giết người với bức tường đỏ nhuộm máu. Cả kỳ phùng địch thủ của Kansuke là thanh tra Morofushi Komei cũng cộng tác để dần làm sáng tỏ âm mưu trên bức tường. Mời các bạn thưởng thức cả "Gặp lại siêu đạo chích Kid và chiếc két Tanuki", "2 người đồng hành nguy hiểm" và "Nhóm thám tử với bọn cướp ngân hàng"!