eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Thám Tử Lừng Danh Conan 49 (Tái Bản 2014)”

Thám Tử Lừng Danh Conan 49 (Tái Bản 2014)
Thám Tử Lừng Danh Conan 49 (Tái Bản 2014) Conan và các bạn quen được với nữ phát thanh viên Mizunashi Rena. Nhưng không ngờ, nhóm lại phát hiện ra Rena chính là một thành viên của tổ chức áo đen. Hơn thế, bọn áo đen còn sử dụng Rena để thực hiện kế hoạch ám sát ứng cử viên sẽ tranh cử nghị sĩ quốc hội. Thời khắc tiến hành kế hoạch đã đến rất gần. Tổ chức áo đen đang đối đầu rất quyết liệt với FBI.