eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Thám Tử Lừng Danh Conan 39 (Tái Bản 2014)”

Thám Tử Lừng Danh Conan 39 (Tái Bản 2014)
Thám Tử Lừng Danh Conan 39 (Tái Bản 2014) Một người nhờ điều tra kẻ theo dõi, nhưng sau đó chết cháy ở nhà riêng. Liệu nó có liên quan đến những vụ phóng hỏa liên tiếp ở khu Haido không không? Hung thủ mà Conan tìm ra nằm ngoài tầm dự đoán. Thám tử phía tây Hattori Heiji cũng xuất hiện.