eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Thám Tử Lừng Danh Conan 23 (Tái Bản 2014)”

Thám Tử Lừng Danh Conan 23 (Tái Bản 2014)
Thám Tử Lừng Danh Conan 23 (Tái Bản 2014) Cảnh sát thì cũng vẫn chỉ là con người mà thôi. Có thích người này người kia cũng là điều dễ hiểu. Cô nàng thích mình lại đi thích người khác! Tưởng gì, chuyện này nhiều như cơm bữa...Chàng cảnh sát Takagi đã phải lòng nữ cảnh sát điều tra xinh đẹp phòng số 1 mất rồi!