eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Samurai Deeper Kyo 11”

Samurai Deeper Kyo 11
Samurai Deeper Kyo 11 Sát thủ huyền thoại lấy mạng hơn nghìn người ở trận Sekigahara. Tay cầm trường kiếm dài năm thước, lưng xăm hình âm dương, mắt đỏ như mắt quỷ.Hắn chính là tên tội phạm đáng giá 100 vạn lượng, Quỷ Nhãn Kyo!