eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Pokemon Đặc Biệt - Tập 40”

Pokemon Đặc Biệt – Tập 40
Pokemon Đặc Biệt - Tập 40 Bộ truyện nói về một cậu bé tên là Red và nhiều nhà thám hiểm pokemon, được giáo sư Oak giao nhiệm vụ hoàn thành bộ Pokemon của mình. Hành trình của họ còn có những người bạn đồng hành Green, Blue..., đặc biệt là chú Pikachu. Họ phải đối mắt với nhiều nguy hiểm và vượt qua nhiều, âm mưu của tổ chức bí ẩn.