eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Diêm Đế - Tập 51”

Diêm Đế – Tập 51
Diêm Đế - Tập 51 Diêm đế - sứ giả của Diêm la đại vương là một tay kiếm cừ khôi , xuất chúng vào 300 năm trước. Công việc nhàm chán hằng ngày là đi bắt linh hồn về địa phủ . Nhưng nay , sự sống trên dương gian đang bị các yêu ma cõi âm đe dọa ; và Diêm vương đã ra lệnh cho tên "lông bông" âý một công việc là đi giải quyết các yêu ma này . Cùng với 2 người bạn đồng hành của mình, Diêm đế sẽ chiến thắng lũ yêu ma quấy rối và ngăn cản cuộc chiến chính tà được chăng ?