eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Area D - Tập 8”

Area D – Tập 8
Area D - Tập 8 Năm 20XX, nhân loại đột nhiên xuất hiện chủng người có khả năng đặc biệt. Người thì có khả năng biến đổi bề ngoài, kẻ thì có sức mạnh phi thường. Con người gọi họ với cái tên "Altered" - Chủng dị biến. 12 năm sau, 80 con người tập trung tại một góc bỏ hoang của thành phố nọ. Và tất cả họ đều là tù nhân. Học được chuyển đến một nhà tù bí mật tại đảo D. Hành trình vượt ngục "đánh cược" cả sự tồn vong của nhân loại chính thức bắt đầu!