eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Area D 06”

Area D 06
Area D 06 Năm 20XX, nhân loại đột nhiên xuất hiện chủng người có khả năng đặc biệt. Người thì có khả năng biến đổi bề ngoài, kẻ thì có sức mạnh phi thường. Con người gọi họ với cái tên "Altered" - Chủng dị biến. Bạn bè bị bắt làm con tin, Jin quyết sống chết với 3 thủ lĩnh phố dị năng. Kí ức tuổi thơ bị Asura "Thủ lĩnh khu Tây" phơi bày, hé lộ chân tướng về nguyên nhân thật sự chia sách hai anh em Kazaragi đã từng hoạn nạn có nhau. Về phần Asura, sau khi chứng kiến toàn bộ quá khứ của Jin, cô sẽ chọn con đường thế nào? "Thú vương khu Nam" Gozu cuối cùng cũng đã ra trận! Cuộc chiến cơ bắp giữa hai cường giả chính thức bắt đầu