eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Hiểu Và Dùng Thuốc Đúng”

Hiểu Và Dùng Thuốc Đúng
Hiểu Và Dùng Thuốc Đúng Hiểu và dùng thuốc đúng tập hợp những bài viết về những điều cần biết khi sử dụng thuốc của PG S.TS Nguyễn Hữu Đức giúp bạn: sử dụng thuốc đúng cách; không lạm dụng thuốc bổ; tránh lờn thuốc; tránh ngộ độc thuốc và nhất là không mắc bệnh vì thiếu hiểu biết.