eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Tuyển Tập Vũ Hạnh (Tập 1)”

Tuyển Tập Vũ Hạnh (Tập 1)
Tuyển Tập Vũ Hạnh (Tập 1) Vũ Hạnh với truyện ngắn Bút máu, truyện dài Lửa rừng, tiểu thuyết Cô gái Xà Niêng, công trình lý luận “Đọc lại Truyện Kiều”..., đặc biệt là tác phẩm “Người Việt cao quý” với bút danh A. Pazzi... đã trở thành một cái tên lừng lẫy của làng văn làng báo Sài Gòn như một biểu tượng của tinh thần yêu nước, bảo vệ văn hoá dân tộc. Từ điển Văn học (NXB Khoa học xã hội) đánh giá ông là “một cây bút nòng cốt, tâm huyết trong dòng văn học yêu nước và cách mạng vùng bị Mỹ - ngụy tạm chiếm”. Tập 1 của Tuyển tập với độ dài gần 600 trang chia làm 3 phần:Hồi ký (3 tác phẩm - tiêu biểu là Một chặng đường bút mực);Truyện ngắn (32 tác phẩm – độc đáo với Bút máu, Chất ngọc, Vượt thác…);Kịch (2 tác phẩm - Người nữ tỳ; Đôi mắt dịu hiền). Tuyển tập Vũ Hạnh mang đến giá trị giáo dục lòng yêu nước và truyền thống cách mạng.