eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Tuyển Tập Truyện Ngắn Hay Việt Nam Dành Cho Thiếu Nhi (Tập 1) - Tái Bản 2014”

Tuyển Tập Truyện Ngắn Hay Việt Nam Dành Cho Thiếu Nhi (Tập 1) – Tái Bản 2014
Tuyển Tập Truyện Ngắn Hay Việt Nam Dành Cho Thiếu Nhi (Tập 1) Tuyển tập truyện ngắn hay Việt Nam dành cho thiếu nhi là một tuyển tập gồm 5 tập, giới thiệu cùng các em truyện ngắn của các tác giả, thuộc nhiều thế hệ viết cho thiếu nhi trên cả nước. Bên cạnh những truyện ngắn là tự giới thiệu của chính các tác giả nhằm giúp các em hiểu rõ hơn về thân thế, sự nghiệp và có cái nhìn tổng quan hơn về những tác giả mình yêu thích.