eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Tình Thương Theo Gió”

Tình Thương Theo Gió
Tình Thương Theo Gió (di cảo 13) là tập thơ vịnh họa của Bùi Giáng đang được thực hiện để kỷ niệm 18 năm ngày ông về một cõi khác: Thuyền Nhẹ Qua Bờ Bến hoa nào gửi gió sươngLắng nghe cát bụi bên đường hát caMộng tàn đã rõ xót xaNhững điều hư thực thiết tha rõ rồiMộng tàn đã rõ thế thôiXuân đi vắng vẻ hết rồi sắc hươngNước mây ngoài cõi vô thườngTrong ta trời đất hằng thường có chiThuyền Không nhẹ lướt thuận tùySóng sao làm nhạt nhu mỳ bóng gương Thủ bút Bùi Giáng