eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Tác Phẩm Văn Học Dành Cho Thiếu Nhi - Nhật Ký Trong Tù”

Tác Phẩm Văn Học Dành Cho Thiếu Nhi – Nhật Ký Trong Tù
Tác Phẩm Văn Học Dành Cho Thiếu Nhi - Nhật Ký Trong Tù Thân thể tại ngục trung Tinh thần tại ngục ngoại Dục thành đại sự nghiệp Tinh thần cánh yếu đại   Thân thể ở trong lao Tinh thần ở ngoài lao Muốn nên sự nghiệp lớn Tinh thần càng phải cao. (Nam Trân dịch)