eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Mặt Trời Nhỏ Xinh - Ai Cũng Có Bí Mật (Tập 1)”

Mặt Trời Nhỏ Xinh – Ai Cũng Có Bí Mật (Tập 1)
Mặt Trời Nhỏ Xinh - Ai Cũng Có Bí Mật (Tập 1) Một người bạn bí mật, một giấc mơ bí mật, những món quà bí mật. Như thế đã đủ bí mật chưa? Suỵt... Chưa đâu, còn khối bí mật to ụ nằm sâu dưới các bí mật. Nó kì diệu lắm, có thể biến điều bất hạnh thành nhẹ tênh, dỗ an những lo lắng và tưới tràn sức sống trên từng bí mật.