eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Câu Chuyện Văn Chương”

Câu Chuyện Văn Chương
Câu Chuyện Văn Chương Cuốn sách là tập hợp các chân dung văn học, các bài phỏng vấn và các cuộc trò chuyện văn chương trong những năm qua được đăng tải trên Tuần báo Văn Nghệ. Nội dung cuốn sách hấp dẫn và có giá trị cao về mặt văn học sử.