eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Bút Ký Lính Tăng - Hành Trình Đến Dinh Độc Lập”

Bút Ký Lính Tăng – Hành Trình Đến Dinh Độc Lập
Bút Ký Lính Tăng - Hành Trình Đến Dinh Độc Lập Hành trình đến ngày chiến thắng chẳng hề dễ dàng như có người đã từng suy nghĩ: về không gian nó trải dài hàng nghìn cây số, về thời gian là nghìn ngày có lẻ cùng với bao mất mát, hy sinh, anh hùng và hèn nhát, cao thượng và thấp hèn, vinh quang và cay đắng…Cuốn sách này của một chiến sĩ trong đại đội viết ra xin kể về hành trình đó, như một nén tâm nhang thắp cho những người đã khuất và cũng là món quà tặng cho những người đồng đội đã rời quân ngũ đang ngày đêm bươn chải với đời thường.