eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Bữa Đời Lạc Phận”

Bữa Đời Lạc Phận
Bữa Đời Lạc Phận Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:Tác phẩm có kết cấu độc đáo khi liên kết quá khứ và hiện tại thông qua một bữa tiệc sơn hào hải vị tiếp đón sếp lớn. Mỗi món ăn lại mở ra những góc khuất số phận trong quá khứ cũng như những nỗi khóc cười trước cảnh đời trêu ngươi trong hiện tại. Truyện thể hiện không khí Nam Bộ đậm đặc từ thiên nhiên, ẩm thực đến tính cách con người.