eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Sài Gòn 36 Góc Nhìn”

Sài Gòn 36 Góc Nhìn
Sài Gòn 36 Góc Nhìn Nam Bộ là vùng đất mới của Tổ quốc, là nơi ghi dấu những bước chân cuối cùng trong hành trình tiến về phương Nam của những di dân tiên phong từ ba bốn trăm năm trước... Trong buổi đầu mở cõi ấy, người Việt đã làm cho bản đồ địa lý - văn hóa của đất nước trở nên hoàn chỉnh hơn.Trong suốt chiều dài lịch sử, cộng đồng các cư dân Nam Bộ ngày càng gắn bó với nhau hơn trong vận mệnh chung của dân tộc, trong nghĩa ụ xây dựng và diệt trừ ngoại xâm. Đặc biệt trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, nhân dân Nam Bộ đã đứng lên kiên quyết với tinh thần quật khởi vô song. Đó cũng chính là tinh thần Nam Bộ kháng chiến bất diệt trên mảnh đất thành đồng Tổ quốc.Cuốn sách tập hợp các bài viết giới thiệu đất và người Sài Gòn. Mỗi trang viết là một góc nhìn khác nhau về Sài Gòn xưa và nay. Có những chiều mưa hoài niệm, có chợ đêm ồn ào hối hả, con phố Tây nhấp nháy ánh đèn, có mùa tháng Hai rét lộc, và những con đường "sống chậm" chẳng thể nào quên...