eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Tinh Hoa Khai Thị”

Tinh Hoa Khai Thị
Tinh Hoa Khai Thị Cuốn sách gồm những nội dung chính như sau:Phật học vấn đápLàm thế nào cứu vãn đạo đức xã hộiPhương pháp dạy con khi mang thaiHóa giải lòng oán hận sâu nặngChúng sanh vô biên thể nguyện độVì sao niệm Phật không vãng sanhVì sao phải siêu độ vong nhânLý luận và sự thật của việc siêu độPháp môn niệm PhậtHọc đạo của Thánh nhânTất cả chúng sanh tất cả là PhậtCương yếu tu tập tịnh độ.