eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Thông Điệp Siêu Nghiệm - Series Đức Thánh Ân”

Thông Điệp Siêu Nghiệm – Series Đức Thánh Ân
Phụ thuộc vào dân tộc, nơi sinh và thời đại mình đang sống, chúng ta gọi mình là ngưới Ấn giáo, người Hồi giáo ,người Cơ Đốc giáo, người Phật giáo... Đặc biệt trong lĩnh vực tôn giáo chúng ta cố nghĩ ra đủ loại đạo khác nhau dựa trên các khái niệm nhất thời như thành phần dân tộc, đất nước hay thời gian.Chính vì thế mà chúng ta sai lầm cho rằng có thể “cải đạo”.Người hôm nay gọi mình là người Ấn giáo ngày mai có thể thành người Hồi giáo, người Hồi giáo hôm nay có thể cải đạo thành tín đồ Cơ Đốc giáo ngày mai và… Nhưng chỉ khi nào người ta có được tri thức tinh thần thực sự và ổn định vững vàng trong sanatana-dharma, tôn giáo vĩnh cửu thực sự của chúng sinh, của linh hồn thì họ mới đạt được an lạc, thịnh vượng và hạnh phúc trên khắp thế gian.