eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Nghĩ Từ Trái Tim (Tái Bản)”

Nghĩ Từ Trái Tim (Tái Bản)
"Nghĩ từ trái tim" viết về Tâm Kinh Bát Nhã, nằm trong loạt tác phẩm viết cho người cao tuổi của Đỗ Hồng Ngọc, tác giả Gió heo may đã về, Già ơi chào bạn, Những người trẻ lạ lùng.... Tác giả viết cuốn này là để tự chữa bệnh cho mình và cũng giúp cho vài bạn bè cùng lứa, đồng bệnh tương lân. Cái nhìn về Tâm Kinh trong "Nghĩ từ trái tim" là cái nhìn của một người thầy thuốc, một bác sĩ, có thể rất khác với những người khác và mong được chia sẻ. Mục lục: - Lời ngỏ - Dẫn nhập - Một chút lịch sử - Bát Nhã Ba-la-mật-đa Tâm Kinh - Tạm kết - Phụ lục - Tâm Kinh Bát Nhã bằng chữ Phạn - Tâm Kinh Bát Nhã viết theo lối Reisho - Tâm Kinh Bát Nhã bằng chữ Hán - Tâm Kinh Bát Nhã bằng Anh Ngữ ... Mời các bạn đón đọc!