eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Dẫn Luận BHAGAVAD-GITA Nguyên Nghĩa - Series Đức Thánh Ân”

Dẫn Luận BHAGAVAD-GITA Nguyên Nghĩa – Series Đức Thánh Ân
Mỗi khi bị hoài nghi xâm chiếm, mỗi khi bị thất vọng liên tiếp và chẳng thấy một tia hy vọng nhỏ nhoi nào là tôi lại đọc ′Bhagavad-gita′ và tìm những câu thơ làm tôi yên lòng.Tôi lập tức mỉm cười và quên đi những nỗi buồn chứa chan. Những người suy ngẫm đến "Gita" luôn tìm thấy niềm vui ở đấy và luôn khám phá ra ý nghĩa mới của thánh điển này. - Mohandas K.Gandhi