eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Vở Ô Ly Có Mẫu Chữ Lớp 1 (Quyển 1)”

Vở Ô Ly Có Mẫu Chữ Lớp 1 (Quyển 1)
Vở Ô Ly Có Mẫu Chữ Lớp 1 (Quyển 1) Nội dung sách gồm các mẫu chữ quen thuộc trong bảng chữ cái. Mỗi bài luyện tập gồm có 2 phần:- Luyện viết chữ, viết từ- Tập chép (đoạn văn hoặc bài thơ ngắn)Sách có kẻ ô lý rõ ràng, giúp các em luyện viết được dễ dàng hơn.