eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Tủ Sách Giúp Bé Trưởng Thành - Học Làm Bạn Tốt (Song Ngữ Anh - Việt)”

Tủ Sách Giúp Bé Trưởng Thành – Học Làm Bạn Tốt (Song Ngữ Anh – Việt)
Tủ Sách Giúp Bé Trưởng Thành - Học Làm Bạn Tốt Trẻ em nào cũng cần có bạn. Song không phải trẻ em nào bẩm sinh cũng có những kĩ năng xã hội tinh tế, nên trẻ cần học cách kết bạn, chọn bạn một cách không khéo và giữ được những người bạn tốt.Quyển sách Học làm bạn tốt sẽ chỉ cho trẻ cách bồi dưởng tình bạn. Sách bàn đến những hành vi giúp thăng hoa tình bạn cũng như những hành vi khiến bạn bè rời xa mình. Sách giúp chỉ ra những khó khăn không ngờ tới khi bị bạn bè cùng lứa áp lực và những gì trẻ cần làm khi không thể kết bạn hay khi mất đi ngừơi bạn thân nhất.Hãy là một người bạn biết quan tâm với con trẻ của bạn... Hãy cùng trẻ ngồi xuống và chia sẻ những lời hay ý đẹp trong quyển sách này!