eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Tủ Sách Bách Khoa Tri Thức - Đội Khám Phá Nhí - Sở Nghiên Cứu Động Vật Kỳ Lạ”

Tủ Sách Bách Khoa Tri Thức – Đội Khám Phá Nhí – Sở Nghiên Cứu Động Vật Kỳ Lạ
Tủ Sách Bách Khoa Tri Thức - Đội Khám Phá Nhí - Sở Nghiên Cứu Động Vật Kỳ Lạ Những hiện tượng kỳ lạ ở động vật đã xuất hiện từ lâu. Có những hiện tượng do con người bồi dưỡng, huấn luyện như vẹt biết nói, chó, mèo biết tính toán... Những cũng có những hiện tượng ngay cả khoa học cũng không thể giải thích nổi như lợn vòi voi, mèo có cánh, đặc biệt là một con ngỗng vừa biết nói vừa có trí tuệ như con người... Những loài động vật kỳ lạ này luôn có nguy cơ bị bắt để mua vui kiếm lời hoặc để nghiên cứu khoa học... Liệu Đội khám phá nhí có bảo vệ được chúng không?