eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Truyện Tranh Lịch Sử Việt Nam - Bắc Cung Hoàng Hậu Ngọc Hân”

Truyện Tranh Lịch Sử Việt Nam – Bắc Cung Hoàng Hậu Ngọc Hân
Truyện Tranh Lịch Sử Việt Nam - Bắc Cung Hoàng Hậu Ngọc Hân Lê Ngọc Hân còn gọi Ngọc Hân công chúa, con gái thứ chín của vua Lê Hiển Tông (1740-1786) và là Bắc Cung Hoàng Hậu của nhà Tây Sơn.Bà sinh ngày 27 tháng 4 năm 1770 tại kinh thành Thăng Long (Hà Nội ngày nay).Năm 1786, Nguyễn Huệ tiến quân ra Bắc Hà với mong muốn "Phù Lê diệt Trịnh". Khi đã dẹp xong chúa Trịnh, Nguyễn Huệ đến yết kiến vua Lê Hiển Tông.