eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Truyện Cổ Tích Việt Nam Hay Nhất - Thuận Vợ Thuận Chồng”

Truyện Cổ Tích Việt Nam Hay Nhất – Thuận Vợ Thuận Chồng
Truyện Cổ Tích Việt Nam Hay Nhất - Thuận Vợ Thuận Chồng Người Việt tin rằng khi miếng trầu đỏ thắm đã kết mối lương duyên chồng vợ thì nghĩa tình sâu nặng sẽ theo nhau đi suốt cuộc đời. Khi khó khăn cùng nhau gánh vác, lúc ngọt bùi cùng chung hưởng niềm vui.Tình nghĩa ấy được đúc kết trọn vẹn trong những câu chuyện kể: “Người vợ hiền”, “Đồng tiền Vạn Lịch”, “Hai ông Tiến sĩ”, “Chàng Ngốc và gã Bợm”.