eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Tranh Truyện Dân Gian Việt Nam - Con Chim Khách Mầu Nhiệm (Song Ngữ Việt - Anh) (2016)”

Tranh Truyện Dân Gian Việt Nam – Con Chim Khách Mầu Nhiệm (Song Ngữ Việt – Anh) (2016)
Tranh Truyện Dân Gian Việt Nam - Con Chim Khách Mầu Nhiệm (Song Ngữ Việt - Anh) Những câu chuyện dân gian giúp em giàu thêm ước mơ, biết sống đẹp và trân trọng truyền thống cha ông.Từ những câu chuyện dân gian quen thuộc mà các em đã từng được biết qua bộ Tranh truyện dân gian Việt Nam , Nhà xuất bản Kim Đồng vừa cho ra mắt bộ sách Tranh truyện dân gian Việt Nam song ngữ Việt - Anh .Bộ sách này sẽ giúp các em học tiếng Anh qua những câu chuyện dân gian bổ ích và lí thú.