eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Tranh Truyện Dân Gian Việt Nam - Bà Chúa Thượng Ngàn (2016)”

Tranh Truyện Dân Gian Việt Nam – Bà Chúa Thượng Ngàn (2016)
Tranh Truyện Dân Gian Việt Nam - Bà Chúa Thượng Ngàn (2016) Những câu chuyện dân gian giúp em giàu thêm ước mơ, biết sống đẹp và trân trọng truyền thống cha ông. Bà Chúa Thượng Ngàn Ngày nay, ở nhiều nơi trên đất nước ta có các đền, phủ thờ Bà Chúa Thượng Ngàn. Một trong nhiều truyền thuyết về bà kể rằng bà chính là công chúa La Bình - con gái yêu của Sơn Tinh và Mị Nương. Cùng đọc câu chuyện này, để xem Bà Chúa Thượng Ngàn có công đức lớn lao như thế nào với nhân dân mà được đời đời tôn thờ như vậy nhé!