eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Tranh Truyện Cổ Tích Việt Nam: Lưu Bình Dương Lễ Ngưu Lang Chức Nữ”

Tranh Truyện Cổ Tích Việt Nam: Lưu Bình Dương Lễ Ngưu Lang Chức Nữ
Tranh Truyện Cổ Tích Việt Nam: Lưu Bình Dương Lễ - Ngưu Lang Chức Nữ Bộ sách Tranh truyện cổ tích Việt Nam tập hợp những sáng tác dân gian quen thuộc và gần gũi với trẻ thơ với tranh minh họa sống động. Những câu chuyện dân gian ý nghĩa, giàu giá trị nhân văn sẽ giúp các em giàu thêm mơ ước, biết sống đẹp và trân trọng truyền thống lịch sử của cha ông. Lưu Bình Dương Lễ Ngày xưa, có hai người bạn với nhau rất thân, một người tên là Lưu Bình, một người tên là Dương Lễ. Dương Lễ nhà nghèo, Lưu Bình giàu có bèn đưa bạn về nhà ăn cơm cùng mâm, học cùng đèn, tình bạn hết sức tương đắc...