eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Trăng Châu Phi - Truyền Thuyết Về Hai Loài Tê Giác (Tái Bản)”

Trăng Châu Phi – Truyền Thuyết Về Hai Loài Tê Giác (Tái Bản)
Trăng Châu Phi - Truyền Thuyết Về Hai Loài Tê Giác Từ nhiều thế kỉ nay, những câu chuyện dân gian cổ xưa này  đã được kể cho những đứa trẻ với đôi mắt mở tròn xoe, đang ngồi quanh đống lửa, dưới vầng trăng châu Phi. Mỗi câu chuyện đều chứa đựng một chút trí tuệ để những đứa trẻ ấy lắng nghe, cười vang và học hỏi. Truyền Thuyết Về Hai Loài Tê Giác Tại sao những chú tê giác con trông giống nhau, nhưng lại hành động khác nhau đến thế? Câu chuyện này lí giải một bí ẩn từ thuở xa xưa.