eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Thẻ IQ Mini 1-5 Tuổi Quốc Kì Và Biển Báo (Tái Bản 2014)”

Thẻ IQ Mini 1-5 Tuổi Quốc Kì Và Biển Báo (Tái Bản 2014)
Thẻ IQ Mini 1-5 Tuổi Quốc Kì Và Biển Báo Bộ sách Thẻ IQ mini gồm 4 chủ đề: Tiếng anh, Quốc kì và biển báo; Làm quen với Toán; Ô tô sẽ mang đến cho các bé sự khám phá thế giới xung quanh bé thông qua những hình ảnh xinh động, giúp các bé khám phá và mở rộng kiến thức sống cho bé. Đặc biệt bộ sách được biên soạn theo thể song ngữ Việt - Anh, giúp các bé tiếp cận với Tiếng Anh thông qua hình ảnh.