eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Ô Long Viện - Linh Vật Sống (Tập 10) - Tái Bản 2014”

Ô Long Viện – Linh Vật Sống (Tập 10) – Tái Bản 2014
Ô Long Viện - Linh Vật Sống (Tập 10) Đại sư huynh, tiểu sư đệ cùng Êphin cuối cùng đã đến được rừng Ngũ Lão. Họ gặp sư phụ Bự đã biến thành cây, tình cảnh thật bi thương. Sư phụ Lông Mày Dài đau khổ cho hay, chỉ có Linh Vật Sống mới cứu được sư phụ Bự.Hai huynh đệ vui mừng tiết lộ Êphin chính là do Linh vật sống nhập vào. Sư phụ Lông Mày Dài bèn đưa Linh Vật sống đến chỗ rễ chủ của rừng Ngũ Lão để tìm một phần thân thể; đổi lại, Linh Vật sống sẽ cứu mạng sư phụ.Sư phụ Lông Mày dài vừa đi khỏi, bang Hồ Lô xuất hiện, dễ dàng đánh bại hai huynh đệ. Chúng chắc mẩm, chỉ lát nữa thôi, mình sẽ tóm gọn Linh Vật sống