eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Nỗi Ân Hận Của Cô Tiên”

Nỗi Ân Hận Của Cô Tiên
Nỗi Ân Hận Của Cô Tiên Nỗi Ân Hận Của Cô Tiên gồm năm truyện ngắn: Bà ngoại phù thủy; Cái pip của nội; Gánh tàu hũ rong; Nỗi ân hận của cô tiên; Số mệnh sao chổi. Năm truyện ngắn thể hiện năm chủ đề khác nhau nhưng được viết rất sâu sắc, dí dỏm và hết sức hấp dẫn. Đây là tác phẩm đầu tay của nhà văn nữ Trinh Hồ.