eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Những Danh Nhân Làm Thay Đổi Thế Giới - Charles Darwin Nguồn Gốc Loài Người”

Những Danh Nhân Làm Thay Đổi Thế Giới – Charles Darwin Nguồn Gốc Loài Người
Những Danh Nhân Làm Thay Đổi Thế Giới - Charles Darwin Nguồn Gốc Loài Người Bộ sách Những danh nhân làm thay đổi thế giới gồm 24 cuốn, mỗi cuốn sẽ tái hiện tiểu sử cũng như những đóng góp của các vị danh nhân thế giới thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như: khoa học, chính trị, quân sự, nghệ thuật. Câu chuyện được minh họa bằng tranh với những lời thoại vừa ngắn gọn vừa hài hước sẽ giúp các nhân vật vĩ đại trở nên gần gũi và “đáng yêu” vô cùng.