eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Những Câu Hỏi Hóc Búa Về Đức Tin”

Những Câu Hỏi Hóc Búa Về Đức Tin
Những Câu Hỏi Hóc Búa Về Đức Tin Đã bao giờ bạn thắc mắc đức tin là gì chưa? Hoặc tự hỏi mình nên tin vào điều gì? Bạn có cho rằng Thượng đế tồn tại? Nếu có thì Thượng đế trông ra sao?