eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Những Câu Chuyện Về Tinh Thần Trách Nhiệm”

Những Câu Chuyện Về Tinh Thần Trách Nhiệm
Những Câu Chuyện Về Tinh Thần Trách Nhiệm Việc các em được đọc ngay từ khi còn bé những câu chuyện đề cao những giá trị tốt đẹp là rất quan trọng. Và vì thế, Những Câu Chuyện Về Những Giá Trị Cao Đẹp ra đời. Bộ sách này được trình bày theo kiểu dễ đọc, có thể đọc ở nhà, trên lớp học…. Mỗi câu chuyện đều nhấn mạnh một đức tính nào đó như tính trung thực, tình nhân ái, lòng dũng cảm, tinh thần trách nhiệm… Những giá trị chân thật không bao giờ cũ, không bao giờ thừa.