eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Mía Đường Hay Vội”

Mía Đường Hay Vội
Mía Đường Hay Vội Bạn Mía Đường rất chăm chỉ làm việc nhưng có tính hay vội vã. Tính vội của bạn Mía Đường rốt cuộc có gây ra điều gì phiền toái không? Và bạn ấy làm gì trong nhà máy đường thế nhỉ?