eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Mẹ Là Tất Cả Của Con - Đội Quân Các Bà Mẹ (Song Ngữ Anh - Việt)”

Mẹ Là Tất Cả Của Con – Đội Quân Các Bà Mẹ (Song Ngữ Anh – Việt)
Mẹ Là Tất Cả Của Con - Đội Quân Các Bà Mẹ (Song Ngữ Anh - Việt) Có một ngôi làng nọ rất thanh bình nằm ven sông. Bỗng một ngày, tai hoạ ập đến, làng bên kéo quân sang hòng cướp lấy những mảnh đất màu mỡ phì nhiêu ở làng này. Tất cả đàn ông đã lên đường để ngăn chặn đội quân xâm lược. Nhưng họ nhanh chòng bị bắt làm tù binh. Những tưởng mọi hi vọng đã tiêu tan, song các bà mẹ quyết không lùi bước mà sẽ bảo vệ ngôi làng theo cách của mình. Liệu họ có thành công?