eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Lược Sử Thế Giới Bằng Tranh - Thời Cổ Đại”

Lược Sử Thế Giới Bằng Tranh – Thời Cổ Đại
Lược Sử Thế Giới Bằng Tranh - Thời Cổ Đại Bộ sách này sẽ giúp bạn tìm lại tinh thần của lịch sử, soi sáng quá khứ, trở về "lịch sử của tất cả chúng ta" - lịch sử văn minh nhân loại bằng:- Kiến thức thức trọng tâm được chuyển tải qua các câu chuyện đơn giản thú vị- Hoạt động đố vui đa dạng giúp bạn củng cố kiến thức- Một vài đối chiếu nho nhỏ giúp bạn hiểu vị trí của Việt Nam trong dòng chảy lịch sử thế giớiTrọn bộ gồm các tập:- Tập 1: Thời cổ đại- Tập 2: Thời Trung đại 1- Tập 3: Thời Trung đại 2- Tập 4: Thời cận đại 1- Tập 5: Thời cận đại 2- Tập 6: Thời hiện đại- Tập 7: Sơ đồ tóm tắt lịch sử thế giới