eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Làng Rừng Cà Mau”

Làng Rừng Cà Mau
Làng Rừng Cà Mau Cuốn sách được viết khi tác giả đến thăm Cà Mau sau ngày thống nhất đất nước. Xuân Sách biết tìm chọn những vấn đề, biết phát huy sở trường của mình, sử dụng tối đa những tài liệu đã có và sức nặng của cuốn truyện lại xuất phát từ những cảm xúc của ông đối với con người - đối với các nhân vật nhỏ tuổi mà ông hằng yêu mến.